Disclaimer

Certified Secure is opgericht om de groeiende vraag naar praktische IT Security kennis en vaardigheden te beantwoorden en te promoten. We staan voor openheid en transparantie. Door het delen van kennis zorgen we ervoor dat IT Security voor iedereen op een leuke manier toegankelijk is.

Certified Secure heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van alle op de website verstrekte informatie (teksten, logo's, challenges en beeldmateriaal). Niets van de op de website van Certified Secure aangeboden informatie mag zonder schriftelijke toestemming van Certified Secure openbaar worden gemaakt en/of verspreid en/of verveelvoudigd.

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Certified Secure. Certified Secure besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, correct en compleet mogelijk maken en houden van de informatie. Desondanks kan Certified Secure niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Certified Secure aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de website van Certified Secure.

Download de algemene voorwaarden

Download de Privacyverklaring